Regionálne múzeum Mojmírovce

Letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho – múzeum prešlo v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou a dnes sa tu nachádza knižnica a ďalšie expozície.