Regionálne múzeum Mojmírovce

Ponitrie, Slovensko
Múzeum Múzeum

Letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho – múzeum prešlo v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou a dnes sa tu nachádza knižnica a ďalšie expozície.