Národný park Fertő-Hanság

Tento krásny národný park sa nachádza na južnom pobreží Neziderského jezera.  Podstatnú časť parku tvorí zaujímavá vodná plocha v tvare jazera a okolité mokrade či močiare, v ktorých žije veľký počet druhov rýb, obojživelníkov a ďalších organizmov. Neziderské jazero a jeho okolie predstavuje zároveň významnú vtáčiu oblasť.