Zrúcanina Blatnického hradu

Blatnický hrad bol vybudovaný v 2. polovici 13. storočia na strmom kopci v pohorí Veľká Fatra. Slúžil predovšetkým na ochranu významnej obchodnej cesty Magna Via, ktorá viedla z Nitry na sever. Neskôr sa však začala využívať západnejšie situovaná komunikácia a Blatnický hrad stratil svoju dôležitosť a význam. V roku 1540 sa dostal do vlastníctva rodu Révayovcov a bol rozšírený o podhradie a nové budovy. Posledná oprava pevnosti sa uskutočnila v roku 1744, od roku 1790 však už len pustne.