Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského

V rodnom dome významného predstaviteľa slovenského realizmu, v ktorom prežil detstvo aj študentské roky, nájdete okrem autorových diela aj prezentáciu tvorby jeho manželky, spisovateľky Hany Gregorovej.

Expozícia v Pamätnom dome J. G. Tajovského je v správe Štátnej vedeckej knižnice a na návštevu sa treba objednať minimálne 2 dni vopred.