Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

Slovensko
Múzeum Múzeum

Vedeli ste, že Alexander Dubček, ústredná osobnosť Pražskej jari, sa narodil presne v tom istom dome ako Ľudovít Štúr 106 rokov pred ním? Toto miesto v Uhrovci je dnes zrekonštruovanou národnou pamiatkou. Jej priestory približujú literárny odkaz a životný osud kodifikátora spisovnej slovenčiny. 

Zobraziť na mape