Hviezdoslavova Hájovňa

Hviezdoslavova Hájovňa vo Vyšnom Kubíne je miestom expozície Hviezdoslavovho diela Hájnikova žena. Ide o vôbec prvé literárne múzeum na Slovensku, venované konkrétnemu dielu básnika. Expozícia sa snaží predstaviť autentické prostredie, z ktorého autor čerpal inšpiráciu a približuje aj samotné dielo.