Jaskynné byty, Noszvaj

Od začiatku devätnásteho storočia sa začali objavovať jaskynné domy, vytesané do kameňa na mnohých miestach. Osada v juhovýchodnej časti obce je neobývaná, dnes tu čaká na návštevníkov ako umelecká kolónia s tvorivými dielňami.