Múzeum Tatranského národného parku Tatranská Lomnica

Múzeum TANAP-u približuje dejiny sprístupňovania Tatier, charakter tatranskej prírody a oboznamuje s jej ochranou. Pravidelne sa tu koná premietanie vzdelávacích filmov a organizujú sa tu rôzne výstavy.

Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú. Expozícia tatranskej prírody, ktorá zahŕňa takmer 300 rastlinných druhov, je koncipovaná ako botanická záhrada v teréne neďaleko múzea.