Archeoskanzen Havránok

Najvýznamnejšia archelogická lokalita na Liptove sa nachádza na vŕšku Úložisko, v blízkosti vodného diela Liptovská Mara. V minulosti sa tu rozprestieralo niekoľko remeselnícko – roľníckych osád. V súčasnosti možno na tomto mieste obdivovať náznakové rekonštrukcie obytných, fortifikačných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej. Za zmienku stojí  najmä unikátna opevnená svätyňa, ktorá v dobe svojej existencie zohrávala dôležitú úlohu duchovného centra, presahujúceho hranice regiónu. Zo sakrálnych stavieb sa zachovala i veža stredovekého kostola Panny Márie z 12. storočia.

V letných mesiacoch sa na tomto mieste konajú rozličné kultúrne podujatia, napríklad šermiarske súboje alebo ukážky keltských náboženských obradov a rozličných remeselných činností.