Hrad Czorsztyn

Hrad v Czorsztyne (poľ. Zamek w Czorsztynie) je zrúcanina stredovekého hradu zo 14. storočia, nachádzajúca sa na okraji poľských Pienín na kopci nad Čorštýnskym jazerom a dedinou Czorstyn v malopoľskom vojvodstve v Poľsku. Je kultúrnou národnou pamiatkou. 

Dávnejšie plnil dôležitú úlohu hraničnej pevnosti pri starej diplomatickej ceste, ktorá spojovala Poľsko s Uhorsko. Hrad bol pôvodne postavený v gotickom slohu, mal niekoľko brán a obranných veží, komerčné budovy, ubytovňu pre vojsko, zbrojnicu a stajne, kde sa zmestilo až 50 koní. Neskôr v priebehu správy Baranowského sa dočkal mnohých rozšírení a prístavieb a znateľne sa zlepšila jeho obranná funkcia.

Hrad sa vypína nad brehmi Čorštýnskeho jazera (Czorsztyńskieho jazera). Jazero má plochu 10 km2  a nachádza sa na zaplavenom koryte rieky Dunajec.  Na jazere sa nachádzajú rekreačné strediská, v ktorých je možné si zapožičať loďky s veslami, vodné bicykle a jachty s kormidelníkom. Čorštýnske jazero je najväčšou vodnou plochou na Spiši. Prístav sa nachádza v úpätí hradu Niedzica v obci Niedzica, z ktorého priamo do prístavu vedie pešia cesta. Počas plavby je možné obdivovať hory, vodnú priehradu ZEW Niedzica, Hrad Čorštýn, hrad Niedzica a Čorštýnsky skanzen. Priehrada bola dokončená v roku 1997, priehradný múr je vysoký 56 metrov, priehrada má 2 turbíny a jej výkon je 90 MW.

Okolo jazera vedie vybudovaná cyklotrasa s názvom Velo Czorstyn a čiastočne i cyklostrasa Velo Dunajec. Cyklochodník okolo Čorštýnskeho jazera má dve časti: južnú, ktorá vedie čiastočne pozdĺž cyklostrasy Velo Dunajec z Niedzice cez Falsztyn až k mostu v obci Dębno – tento úsek meria 15 km. Severná časť trasy ja úesk od mostu v obci Dębno cez Maniwy a Kluszkowce až k hradu Czorsztyn, je to však separátna trasa, jej dĺžka je taktiež 15 km. Cyklotrasa vedie pokojným, tichý prostredím a ponúka výhľady na prekrásne prírodné scenérie. Medzi hradmi Čorštýn a Niedzica premáva kompa.