Mestský hrad v Banskej Bystrici

Hradný komplex v Banskej Bystrici je charakteristickou dominantou a symbolom historického jadra mesta. Tvorený je viacerými objektami a nachádza sa na námestí Š. Moyzesa. Okrem typickej siluety cibuľovitých veží stojí za povšimnutie i historický cintorín v bezprostrednej blízkosti hradu, kde sú pochovaní mnohí národní dejatelia a spisovatelia. V roku 2005 prebehla kompletná rekonštrukcia hradných priestorov, od roku 2009 sa tu nachádza i kaviareň a reštaurácia.