Prírodný park Revír Hvězda

Krásnu prechádzku po náučnom chodníku si vychutnáte v parku Revír Hvězda, ktorý má rozlohu až 86 ha. Areál slúžil na kráľovské poľovačky, rôzne slávnosti, ale aj diplomatické návštevy. Tie sa od 16. storočia konali v pôvabnom letohrádku v tvare hviezdy, ktorý tu stojí a môžete ho obdivovať dodnes. Celé územie je chránené ako prírodná pamiatka.