Uložiť Uložené

Ponitrianske múzeum

Ponitrianske múzeum v Nitre je kultúrna inštitúcia fondového charakteru so zbierkotvorným, vedeckovýskumným, kultúrno-vzdelávacím a metodickým zameraním. V sieti slovenských múzeí sa radí medzi regionálne vlastivedné múzeá. Sídlom múzea je historická, novorenesančná budova Mestského domu postaveného v rokoch 1881–82. 

V stálej expozícii múzea nájdete zbierky z oblasti prírodných vied, histórie a etnológie nitrianskeho regiónu a taktiež archeológie. Okrem toho sa tu konajú rôzne vzdelávacie podujatia ako prednášky, konferencie či tvorivé workshopy.

Text: www.muzeumnitra.sk, Foto: www.nitra26.eu

Hore