Uložiť Uložené

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Krajské osvetové stredisko v Nitre je inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. Územne pôsobí v okresoch Nitra, ale aj Šaľa a Zlaté Moravce. Prevádzku KOS Nitra zabezpečuje kolektív odborníkov, ktorí poskytujú metodické poradenstvo v kultúrno-osvetovej činnosti a ochraňujú i rozvíjajú nehmotné kultúrne dedičstvo.

Okrem toho sa venujú aj kolektívom a jednotlivcom v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti či neprofesionálnej umeleckej tvorbe. Organizujú sa tu napríklad rôzne postupové súťaže a prehliadky v oblasti hovoreného slova, divadla, hudby, spevu, tanca, folklóru, výtvarnej tvorby, fotografie či amatérskeho filmu. Taktiež:

  • realizujú vzdelávanie v kultúre a astronómii, prezentačné a súťažné podujatia,
  • podporujú menšinovú kultúru a sociálnu prevenciu,
  • zachovávajú ľudové remeslá, učia ich deti, mládež a dospelých.

Text: www.kosnr.sk, Foto: www.nitra26.eu

Hore