Uložiť Uložené

Nové Divadlo v Nitre

Nové divadlo v Nitre vzniklo v máji 2016. Jeho kolektív tvorí dramaturg, režisér, scénický výtvarník, päť herečiek a dlhoročné umelecké osobnosti Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Cieľom tejto skupiny umelcov je tvoriť nový divadelný jazyk a komunikovať aktuálne témy prostredníctvom inscenácií pre malých, mladých i dospelých divákov

Dobre vedieť: Za svoju činnosť bolo Nové divadlo ohodnotené troma nomináciami na ceny Dosky – Lucia Korená za najlepší ženský herecký výkon, Šimon Spišák za najlepšiu réžiu a Nové divadlo za najlepšiu inscenáciu – Anna Franková. Vo finále získala cenu Dosky za rok 2017 Lucia Korená za najlepší ženský herecký výkon. Za inscenáciu Kúpalisko získalo Nové divadlo cenu Zlatého gunára v oblasti divadla a kabaretu.

Text a foto: www.nitra26.eu, www.novedivadlo.sk

Hore