Uložiť Uložené

Východoslovenské múzeum

Jedno z najstarších múzeí na Slovensku ukrýva skutočné poklady. Novorenesančná budova sa zúčastňuje najmä na spoločenskom a kultúrnom živote Košíc. V jej priestoroch sú rôzne expozície od praveku a stredoveku až po numizmatiku a šperky. Areál múzea ponúka tiež prehliadku dreveného kostolíka z Kožuchoviec, ktorý kedysi slúžil ako zvonica a turecká brána. Všetky tieto zaujímavosti nájdete na Námestí Maratónu mieru – autobusové linky 17 a 19, električka č. 2. 

Foto: www.vsmuzeum.sk 

Hore