Uložiť Uložené

Hornádske meandre

Toto územie je v štádiu návrhu ochrany sťahovavých vtákov, pričom jeho súčasťou je aj lesný biotop. Do Hornádskych meandrov patrí tiež tok rieky Hornád spolu s mŕtvymi ramenami a zamokrené porasty od obce Ždaňa (20 min. jazdy autom z Košíc) až po štátnu hranicu s Maďarskom. Nájdete tu bohatý výskyt živočíšnych druhov, zelene a 15 druhov rýb

Hore