Vrtbovská záhrada

Tento architektonický skvost nájdete na Malej Strane. Záhrada je prístupná z Karmelitskej ulice a nachádza sa spolu s ďalšími 3 barokovými záhradami (Vratislavská, Schönbornská a Lobkowická) na svahu Petřína a je považovaná za jednu z najvýznamnejších a najkrajších barokových záhrad. Vydajte sa na príjemnú prechádzku a vychutnajte si nevšedný výhľad na historickú Malú Stranu a ďalšie skvosty Prahy.

Vrtbovská záhrada je nehnuteľná kultúrna pamiatka prvého stupňa, zapísaná v zozname UNESCO a vo vlastníctve hlavného mesta Prahy. Podľa združenia EGHN bola ocenená ako druhá najkrajšia historická záhrada v Európe.