Nyíregyházi Állatpark

Maďarsko
ZOO ZOO

Zoologická záhrada Nyíregyháza je jednou z najkrajších v Maďarsku. Návštevníkov upútajú dva druhy slonov, ázijské a africké. Taktiež tigre biele a šelmy. ich pozornosti neunikne akvárium, Tropický dom, Africká panoráma, bazén pre tulene a Zelená pyramída. V nej sa nachádza obľúbené Oceanárium.