Štrbské Pleso

Najznámejšie a najnavštevovanejšie tatranské pleso, Štrbské pleso, leží v nadmorskej výške 1346 metrov, hneď vedľa obce s rovnomenným názvom. Toto jazero ľadovcového pôvodu bolo koncom 19. storočia umelo zarybnené, vedci v ňom dokonca objavili vzácny druh ryby, ktorý sa v neskríženej forme nenachádza už nikde inde na svete, iba tu. V zimnom období sa na chladiarenské účely lámal ľad. Pre svoju mimoriadnu čistotu bol veľmi žiadaný a vyvážal sa napríklad do Berlína, Viedne a Budapešti.

Návšteva Štrbského plesa v súčastnosti je zárukou krásnej prechádzky popri jazere, najkrajšie vyzerá pri západe slnka, kedy sa jeho červená farba odráža od hladiny. V letných sa na vode môžete aj člnkovať.