Hrad Karlštejn

Gotický hrad zaujíma medzi českými hradmi úplne výnimočné postavenie. Bol vybudovaný českým kráľom a rímskym cisárom Karlom IV. ako miesto pre uloženie kráľovských pokladov, predovšetkým zbierok svätých relikvií a ríšskych korunovačných klenotov.