Benediktínsky kostol Sv. Ignáca z Loyoly, Győr

Győr, Maďarsko
Cirkevná stavba Cirkevná stavba

Prvý kostol jezuitov usadených v Gyõri v r. 1627 postavili na základe plánov Baccia del Bianca v r. 1634–1641 a podľa vzoru rímskeho chrámu Il Gesu. V roku 1667 bol už dokončený aj kláštor a škola.