Budova parlamentu

Országház je veľkolepá budova maďarského parlamentu, leží na brehu Dunaja, hlavné priečelie je čelom k rieke, no vstup do budovy je z opačnej strany – z námestia Kossuth Lájos tér. Budova parlamentu a priľahlé námestie majú celkovú rozlohu 65 000 m². Je najväčšou budovou v Maďarsku a po dokončení v roku 1904 bola najväčšou parlamentnou budovou v Európe, v súčasnosti je druhou. Je jedným z národných symbolov Maďarska a jednou z najstarších vládnych budov v Európe.