Skanzen Sadecki

Snaží sa zobraziť bývalú dedinskú oblasť Sądecczyzna čo najbližšie, skanzen predstavuje štýly stavebnej konštrukcie, každodenný život a ďalšie aspekty všetkých etnických skupín, ktoré tvoria kultúru regiónu Sądecczyzna, ktorá sa považuje za geografickú, historickú a kultúrnu jednotku.