Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete a od roku 2000 je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Prehliadková trasa jaskyne je dlhá 515 metrov a delí sa na zaľadnené (Veľká a Malá sieň, Ruffínyho koridor a Zrútený dóm), a nezaľadnené časti (Kvapľova a Biela sieň, Suchý dom, Kvapľova pivnica, a Peklo).

Zaujímavosťou tejto jaskyne je skutočnosť, že do roku 1946 v nej bolo povolené korčuľovanie pre verejnosť počas celého roka. V súčasnosti jaskyňu môžete navštíviť iba so sprievodcom, ktorý vám počas prehliadky poskytne zaujímavý výklad o tejto unikátnej prírodnej zaujímavosti.