Lesná železnička – Szilvásvárad

Nástupná stanica tejto úzkorozchodnej kolajnice sa nachádze priamo pri vstupe do údolia Szalajka. Na tejto 5 kilometrov dlhej trase sú dve zastávky – prvá pri vstupe do údolia Tótfalusi a druhá pri rybníku Szalajka. Konečná zastávka je na čistinke v blízkosti pravekej jaskyne Istállóskó.