Debrecen

Debrecen je druhé najväčšie mesto Maďarska, žije tu vyše 200 000 obyvateľov a má medzinárodné letisko. Debrecen bol v histórii dvakrát hlavným mestom Uhorska a bol dejiskom viacerých historických udalostí. Dnes je mestom pokojným, no cítiť v ňom kozmopolitnú atmosféru aj vďaka letisku a univerzite, ktorú navštevuje vyše 30 000 študentov. Debrecen je taktiež nazývaný kalvínskym Rímom a rozhodne je to mesto hodné návštevy.