Stimulačné pomôcky pre deti so zdravotným znevýhodnením

od 2,00 €
Vybrať variant

Prehľad ponuky

Spolu vybrané
533,00 €
205 ľudí prispelo

Podpora dobrej veci.

Michal
Adresná pomoc deťom zo špeciálnej škôlky
Prispieť môžete už od 2 €
100 % sumy ide na zakúpenie pomôcok pre deti
Spolu vybrané
533,00 €
205 ľudí prispelo
Varianty (4)

Termín

Platnosť do 31. 10. 2022.

V cene

Kúpou tohto voucheru prispievate na zakúpenie edukačných a stimulačných pomôcok pre deti v špeciálnej materskej škole v Zlatých Moravciach:

 • vibroakustickú podložku
 • zosilňovač pre vibroakustické pomôcky
 • vibračnú dosku s mäkkou podložkou
 • zázračný guľôčkový panel
 • interaktívny komplet s interaktívnou tabuľou, projektorom a držiakom 

Obmedzenie

Na túto akciu nie je možné využiť kredity.

 • Voucher se uplatní automaticky. Keď vám príde do emailu, nemusíte už nič robiť.
 • Celá čiastka putuje prostredníctvom občianskeho združenia Anjelská Tamarka na zakúpenie terapeutických pomôcok pre deti zo špeciálnej materskej školy v Zlatých Moravciach.
 • Zľavomat si nenecháva žiadnu províziu. 
Prispejte 2,00 €
Prispejte 2,00 €

Termín

Platnosť do 31. 10. 2022.

V cene

Kúpou tohto voucheru prispievate na zakúpenie edukačných a stimulačných pomôcok pre deti v špeciálnej materskej škole v Zlatých Moravciach:

 • vibroakustickú podložku
 • zosilňovač pre vibroakustické pomôcky
 • vibračnú dosku s mäkkou podložkou
 • zázračný guľôčkový panel
 • interaktívny komplet s interaktívnou tabuľou, projektorom a držiakom 

Obmedzenie

Na túto akciu nie je možné využiť kredity.

 • Voucher se uplatní automaticky. Keď vám príde do emailu, nemusíte už nič robiť.
 • Celá čiastka putuje prostredníctvom občianskeho združenia Anjelská Tamarka na zakúpenie terapeutických pomôcok pre deti zo špeciálnej materskej školy v Zlatých Moravciach.
 • Zľavomat si nenecháva žiadnu províziu. 
Prispejte 5,00 €
Prispejte 5,00 €

Termín

Platnosť do 31. 10. 2022.

V cene

Kúpou tohto voucheru prispievate na zakúpenie edukačných a stimulačných pomôcok pre deti v špeciálnej materskej škole v Zlatých Moravciach:

 • vibroakustickú podložku
 • zosilňovač pre vibroakustické pomôcky
 • vibračnú dosku s mäkkou podložkou
 • zázračný guľôčkový panel
 • interaktívny komplet s interaktívnou tabuľou, projektorom a držiakom 

Obmedzenie

Na túto akciu nie je možné využiť kredity.

 • Voucher se uplatní automaticky. Keď vám príde do emailu, nemusíte už nič robiť.
 • Celá čiastka putuje prostredníctvom občianskeho združenia Anjelská Tamarka na zakúpenie terapeutických pomôcok pre deti zo špeciálnej materskej školy v Zlatých Moravciach.
 • Zľavomat si nenecháva žiadnu províziu. 
Prispejte 10,00 €
Prispejte 10,00 €

Termín

Platnosť do 31. 10. 2022.

V cene

Kúpou tohto voucheru prispievate na zakúpenie edukačných a stimulačných pomôcok pre deti v špeciálnej materskej škole v Zlatých Moravciach:

 • vibroakustickú podložku
 • zosilňovač pre vibroakustické pomôcky
 • vibračnú dosku s mäkkou podložkou
 • zázračný guľôčkový panel
 • interaktívny komplet s interaktívnou tabuľou, projektorom a držiakom 

Obmedzenie

Na túto akciu nie je možné využiť kredity.

 • Voucher se uplatní automaticky. Keď vám príde do emailu, nemusíte už nič robiť.
 • Celá čiastka putuje prostredníctvom občianskeho združenia Anjelská Tamarka na zakúpenie terapeutických pomôcok pre deti zo špeciálnej materskej školy v Zlatých Moravciach.
 • Zľavomat si nenecháva žiadnu províziu. 
Prispejte 20,00 €
Prispejte 20,00 €
Adresná pomoc deťom zo špeciálnej škôlky
Prispieť môžete už od 2 €
100 % sumy ide na zakúpenie pomôcok pre deti

Deti, ktoré navštevujú špeciálnu materskú školu v Zlatých Moravciach, majú rôzne zdravotné znevýhodnenia. Pani učiteľky sa im maximálne venujú, avšak pre ich rozvoj a vzdelávanie by potrebovali špeciálne stimulačné pomôcky, ktoré si škôlka nemôže dovoliť.

S prosbou o pomoc sa na nás tentokrát obrátila mama malej Tamarky, ktorú si možno pamätáte z našej charitatívnej výzvy z roku 2020. Tamarka trpí vzácnym genetickým ochorením, tzv. Angelmanovým syndrómom. Navštevuje špeciálnu materskú školu v Zlatých Moravciach, v ktorej je vytvorená jedna trieda pre deti s viacnásobným zdravotným postihnutím. V tejto triede vedú učiteľky deti k tomu, aby boli čo najviac pripravené na primárne vzdelávanie vzhľadom na svoje schopnosti.

„Škôlku navštevujú deti s downovým syndrómom, autizmom a s genetickými ochoreniami. Tieto viacnásobné postihnutia bývajú sprevádzané rôznym stupňom mentálneho ako aj fyzického znevýhodnenia. Každé jedno z detí so špeciálnymi potrebami si vyžaduje individuálny prístup špeciálneho pedagóga.

Pani učiteľky sa venujú deťom s láskou, trpezlivosťou a snažia sa im vytvoriť v rámci možností podmienky na vzdelávanie. Škôlka by však potrebovala na zabezpečenie kvalitnejšieho vzdelávania edukačné, stimulačné pomôcky, ktoré sú finančne veľmi nákladné a nie je v možnostiach škôlky si ich svojpomocne zabezpečiť, nakoľko zdroje od štátu sú limitované,“ uvádza pani Lerche, mama Tamarky.

Špeciálne pomôcky pomáhajú zvládnuť záchvaty aj stimulujú

Deťom by pomohla v ich napredovaní interaktívna tabuľa, ktorá by im poskytla možnosť aktívne sa zapojiť do procesu vzdelávania v rôznych formách, ktoré by zlepšovali ich mentálny stav. Zároveň by medzi nimi vznikla väčšia interakcia.

Relaxácia a odpočinok sú nesmierne dôležitá súčasť ich denného režimu v škôlke. Práve polohovanie na špeciálnych vibrokaustických podložkách či vakoch by bol obrovský benefit pre zmyslové vnímanie detí a prežívanie. Kúpa kresla by priniesla deťom relaxačné momenty sprevádzané vibráciami hudby, ktoré prenáša výkonný reproduktor umiestnený vo vaku. Vibro-akustické kreslo či podložka by boli denne využívané viacerými deťmi v triede a deťom by poskytovalo radostné a pokojné chvíle, ktoré by im umožnili lepšie zvládnuť ich záchvaty a emocionálne stavy.

Na obrázku vľavo je vibračná podložka, ktorá má veľký význam najmä u klientov s ťažkým a viacnásobným postihnutím, zmyslovými poruchami či autizmom. Zázračný guľôčkový panel zabezpečuje používateľom zmysluplnú aktivitu a lákavé senzorické podnety. Pre niektoré deti majú aktivity s panelom upokojujúci a relaxačný efekt. Foto: www.sensa-shop.sk.

Zázračný guličkový panel s pohyblivými guličkami, ktoré sa lesknú v rozptýlenom LED podsvietení by deťom umožnil zažiť pri ich otáčaní príjemný chladivý povrch, počuť jemné zvuky guličiek a vidieť pútavé obrazy svetla. Manipulácia s panelom by bola pre ne hmatová, sluchová a zraková odmena, ktorá by ich motivovala k pohybu a manipulácii s panelom. Tým by dosiahli relaxačný a upokojujúci efekt, ktorý je pre nich veľmi potrebný.

Všetky tieto pomôcky možno pre nezainteresovéno človeka pôsobia ako luxusný nadštandard, no pre dieťa, ktoré napr. trpí autizmom, epileptickými záchvatmi a k tomu má ďalší hendikep, majú obrovský význam a potenciál posunúť ho vpred.

Vďaka kúpe týchto pomôcok by deti mali zrakovú, hmatovú a sluchovú terapiu dostupnú priamo v škôlke, kde trávia väčšinu dňa. Väčšina detí nemá možnosť navštevovať finančne náročné terapie mimo miesta bydliska. Každé jedno dieťa by malo dostať možnosť na kvalitné vzdelanie bez ohľadu na jeho zdravotný a mentálny stav.

Ako môžete pomôcť?

 • Stačí si zakúpiť voucher v tejto ponuke. Celá čiastka putuje po ukončení akcie na kúpu pomôcok pre špeciálnu materskú školu v Zlatých Moravciach.
 • Ak nemôžete finančne prispieť, pomôže aj zdieľanie tejto výzvy, aby zasiahla čo najväčší okruh ľudí.

Za váš dobrý skutok zo srdca ďakujeme! 

od 2,00 €