Anjelská Tamarka, o. z.

O nás

Anjelska Tamarka je občianske združenie založené rodičmi malej Tamarky, ktorá trpí ojedinelým genetickým ochorením známym ako Angelmanov syndróm.