Prehľad obmedzení na hraniciach: do ktorých krajín je možné vycestovať?

Prehľad obmedzení na hraniciach: do ktorých krajín je možné vycestovať?

Zľavomat.sk 27. 5. 2021

Posledná aktualizácia: 11. 6. 2021

Zorientovať sa tento rok v tom, kam môžeme a nemôžeme bezpečne vycestovať, je seriózna veda. Určite aj vás zaujímajú odpovede na otázky: Ako je to s karanténou po návrate domov? Do ktorých krajín sa dá vycestovať? Pripravili sme pre vás súhrnný článok, v ktorom nájdete odpovede na všetky dôležité otázky.

Návrat z cudziny upravuje cestovateľský covid semafor

Od pondelka 31. mája platí na Slovensku cestovateľský covid semafor.

Určuje podmienky po návrate z cudziny. Krajiny sú v ňom rozdelené do troch farieb: zelená, čierna a červená. Každá farba v semafore znamená iné pravidlá: najmiernejšie v krajinách zelenej farby, najprísnejšie v krajinách čiernej farby. Cieľom cestovného semafora je umožniť osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizovať import nových infekcií alebo mutácií.

Táto predbežná mapa sa bude prehodnocovať každý týždeň, aby reagovala na výskyt nebezpečných variantov koronavírusu v Európe a vo svete. Niektoré opatrenia má ešte riešiť Úrad verejného zdravotníctva. Situáciu sledujeme a článok budeme aktualizovať.

Rozdelenie krajín od 21. 6.

ZELENÉ KRAJINY

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili niektorú zo zelených krajín, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom testovanie je možné vykonať už v prvý deň izolácie
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa
 • u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb. Karanténu nemusia absolvovať v spoločnej domácnosti zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

Zoznam zelených krajín

Výnimky z povinnosti karantény

ČERVENÉ KRAJINY

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili niektorú zo zelených krajín, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa
 • u detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb. Karanténu nemusia absolvovať v spoločnej domácnosti zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

Zoznam červených krajín

Výnimky z povinnosti karantény

Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín, pričom musí byť bez zastavenia (okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V tomto prípade sa takáto návšteva považuje za návštevu štátu v zelenom zozname.

ČIERNE KRAJINY

Za takéto krajiny sa považujú krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov SARS-CoC-2 s výnimkou tzv. britského variantu, ktoré sa nenachádzajú na zozname zelených ani červených krajín. Neodporúča sa do nich cestovať.

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili jednu z krajín, ktorá sa nenachádza medzi zelenými ani červenými krajinami, musíte absolvovať celú 14-dňovú domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení. Musíte taktiež absolvovať RT-PCR testovanie na 8. deň izolácie, ktoré aj v prípade negatívneho výsledku neukončí Vašu karanténu.

Izolácia sa končí:

 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa
 • u detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb. Karanténu nemusia absolvovať v spoločnej domácnosti zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

Výnimky z povinnosti karantény

Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín, pričom musí byť bez zastavenia (okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V tomto prípade sa takáto návšteva považuje za návštevu štátu v zelenom zozname.

Presný zoznam výnimiek z karantény.

Definícia zaočkovaných

Za zaočkované sa považujú osoby, ktoré:

 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19
 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19
 • sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

Povinné registrovanie po návrate z cudziny

Bez ohľadu na to, či sa vraciate zo zelenej, červenej alebo čiernej krajiny, pri vstupe sa musíte nahlásiť na webe http://korona.gov.sk/ehranica a ak sa vraciate letecky, treba vyplniť aj formulár na https://www.mindop.sk/covid/

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Aké pravidlá platia po príchode od nás do cudziny?

Cestovateľský covid semafor však neupravuje pravidlá, ktoré platia pre Slovákov pri cestovaní do iných krajín. Tie si nastavuje každá krajina sama. Iné krajiny môžu od nás vyžadovať negatívny test, karanténu, môžu uznať či neuznať náš očkovací certifikát.

Európske krajiny sa pritom riadia semaforom, ktorý zverejňuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Tento semafor rozdeľuje krajiny do farieb na základe počtu pozitívnych prípadov na počet obyvateľov a na základe miery pozitivity testov. Štáty sa môžu pohybovať vo farbách od zelenej po čiernu. Aktuálne je Slovensko podľa európskeho semafora v treťom stupni, teda ako červená krajina.

Zdroj: https://reopen.europa.eu/sk/Zdroj: https://reopen.europa.eu/sk/

Na stránke re-open EU si môžete overiť pravidlá pri cestovaní z vybranej krajiny do inej krajiny. Stačí na stránke zvoliť „Cestovný plán“ a zadať krajinu odchodu a krajinu určenia. Následne budete presmerovaní na stránku, kde sa dozviete pravidlá pri odchode zo Slovenska aj pravidlá po návrate. Odporúčame tiež sledovať stránku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde nájdete aktuálne pravidlá pre cestovanie do jednotlivých krajín.

Dobrou správou je, že Slovensko má dohodu so štvoricou krajín – Maďarskom, Rakúskom, Českom a Chorvátskom – vďaka ktorej budú môcť zaočkovaní slovenskí dovolenkári cestovať do týchto destinácií bez testu aj bez nutnosti absolvovať karanténu, ak od ich prvej dávky akejkoľvek vakcíny proti COVID-19 uplynulo 22 dní.

Pozrieť európsky semafor

Cestovanie do susedných krajín: Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko

ČESKO

Od 7. 6. sa Slovensko pre Českú republiku preraďuje z červených krajín do oranžových. To znamená, že slovenskí občania môžu do Česka pricestovať:

 • s negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín
 • s národným certifikátom o vykonanom očkovaní v SR vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a to už po 22 dňoch od prvej dávky vakcinácie; pred vstupom do ČR je nutné vyplniť príjazdový formulár,

 • alebo potvrdením o prekonanom ochorení COVID-19 nie viac ako pred 180 dňami (bez povinnosti vyplniť príjazdový formulár pred vstupom do ČR),

Pred vstupom máte povinnosť vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

Podmienky pre tranzit

Pobyt na južnej Morave môže tektonikou krajiny pripomínať malebné oblasti Toskánska.Pobyt na južnej Morave môže tektonikou krajiny pripomínať malebné oblasti Toskánska.

POĽSKO

Pre cudzincov stále platí povinná 10-dňová karanténa po príchode. Všetky osoby vrátane detí vstupujúce na územie Poľska z krajín schengenského priestoru sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.

Výnimka z vyššie uvedeného pri vstupe na územie Poľska platí pre:

 • osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou;

 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, najneskôr 6 mesiacov pred dátumom prekročenia hranice Poľskej republiky;

 • osobami, ktoré prekročia štátnu hranicu v rámci výkonu profesionálnych, obchodných alebo zárobkových činností v Poľskej republike alebo v susednej krajine;

 • žiakov a študentov študujúcich v Poľskej republike alebo v susednej krajine a ich zákonných zástupcov, ktorí prekračujú hranice spolu s nimi, aby im umožnili toto vzdelávanie;

 • vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy;

 • vodičov motorových vozidiel do 3,5 tony vykonávajúcich prevoz tovarov.

Podmienky pre tranzit

Poľské Tatry patrí medzi turisticky najatraktívnejšie lokality našich severných susedov. Kasprov vrch patrí k najnavštevovanejším v Tatrách.Poľské Tatry patrí medzi turisticky najatraktívnejšie lokality našich severných susedov. Kasprov vrch patrí k najnavštevovanejším v Tatrách.

MAĎARSKO

Od 9. júna 2021 občania Slovenskej republiky, ktorí majú platný oficiálny Certifikát o vykonanej vakcinácii (Certificate of vaccination) s QR kódom, vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a platný doklad totožnosti môžu bez obmedzení vstupovať na územie Maďarska, kde pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre držiteľov maďarského očkovacieho certifikátu.

Zároveň je umožnený vstup maloletým deťom a mládeži do 18 rokov v sprievode dospelého občana SR, ktorý je držiteľom certifikátu o očkovaní. Táto výnimka platí na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o vzájomnom uznávaní certifikátov o očkovaní.

Užitočné: Sledujte aktuálne obmedzenia na hraniciach pre Maďarsko na stránke Ministerstva zahraničia. Pravidlá cestovania do Maďarska si môžete overiť aj na stránke europa.eu.

Dovolenka pri Balatone je alternatívou voči tradičným prímorským letoviskám.Dovolenka pri Balatone je alternatívou voči tradičným prímorským letoviskám.

RAKÚSKO

Od 19. mája 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín. Znamená to v praxi upustenie od povinnosti povinnej karantény. V platnosti zostáva však i naďalej povinná registrácia („Pre-Travel-Clearance“) a súčasne podmienka preukázať sa na hraničnom vstupe aspoň jedným z nasledovných písomných potvrdení:

 • zaočkovanie proti COVID-19 oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie, a to od 22. dňa po zaočkovaní prvou dávkou (na max. 3 mesiace s tým, že zaočkovanie aj druhou dávkou predlžuje lehotu na max. 9 mesiacov od prvej dávky). V prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & Johnson ) od 22. dňa po zaočkovaní a na max. 9 mesiacov. Pre osoby, ktoré minimálne 21 dní pred prvou dávkou očkovania mali pozitívny SARS-CoV-2 test alebo mali preukázané protilátky na ochorenie COVID-19 platí potvrdenie po dobu max. 9 mesiacov od zaočkovania;

 • slovenský certifikát o očkovaní – na základe oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR boli Rakúskou republikou uznané jednotné certifikáty o očkovaní na COVID-19 najnovšie vydávané na Slovensku. Rakúska polícia, ako aj armáda sú na hraniciach vybavené čítačkami QR kódov a tieto potvrdenia vedia overiť a následne uznať.

 • prekonanie ochorenia COVID-19 – a to do 6 mesiacov od potvrdenej infekcie alebo na základe pozitívneho protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace;

 • otestovanie na COVID-19 – a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom nie starším ako 48 hodín;

Aké potvrdenia potrebujete?

Podmienky pre tranzit

Skywalk na Dachsteine - vyhliadka sa nachádza vo výške približne 2700 m, priamo pri hornej stanici lanovky.Skywalk na Dachsteine – vyhliadka sa nachádza vo výške približne 2700 m, priamo pri hornej stanici lanovky.

KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE:

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

Vládny web korona.gov.sk – cestovateľský semafor

Tlačové správy ministerstva vnútra

Cestovný semafor – dokument Ministerstva zdravotníctva SR vo formáte pdf

Obmedzenia na hraniciach – stránka Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí

Oficiálne webové stránky Európskej únie

Náš tip: Najkrajšie zážitky sú tie cestovateľské. Minulý rok sme si ich museli v značnej miere odopierať, o to viac máme tento rok čo dobiehať. Na Zľavomate nájdete stovky pobytov s platnosťou až do konca roka 2021.

Mrknite sa na naše pobyty s ročnou platnosťou

Zľavomat.sk

Nové inšpirácie a zážitky na každý deň!