Nové opatrenia: Kde potrebujete test? Aké je rozdelenie okresov?

Nové opatrenia: Kde potrebujete test? Aké je rozdelenie okresov?

Zľavomat.sk 13. 4. 2021

Posledná aktualizácia: 7. 5. 2021

Prechod do červenej fázy covid automatu priniesol uvoľnenie viacerých opatrení. Bude ešte potrebný test? Bude sa dať cestovať mimo okres? Ktoré prevádzky sa otvárajú? Môžete ísť na pobyt? Nižšie nájdete prehľad aktuálnych vládnych opatrení.

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Zákaz vychádzania od 10. 5. bude nasledovný: prísnejšie pravidlá budú bordových okresoch s vážnejšou epidemickou situáciu, v ktorých bude zákaz vychádzania ako doteraz od 5:00 do 1:00. V ružových a červených okresoch bude len večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00. Čierny nie je ani jeden okres.

Čo znamená nočný zákaz vychádzania:

 • v čase od 21:00 do 1.00 hodiny nasledujúceho dňa je povolené ísť len za prácou alebo na nevyhnutné lekárske ošetrenie či do lekárne.

V lepších červených a ružových okresoch už cez deň do 21:00 nebudú obmedzenia pohybu, keďže nebude v tomto čase platiť zákaz vychádzania.

Naďalej platí, že COVID-pozitívne osoby nemôžu opustiť karanténu ani kvôli obstaraniu potravín či drogérie – s výnimkou návštevy lekára, lekárne či testovacieho miesta. Pomoc týmto osobám by mali príbuzní, známi, prípadne treba kontaktovať miestnu samosprávu.

RÚŠKA A RESPIRÁTORY

Od 19. 4. v exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti. Respirátor musíte mať nasadený vo všetkých interiéroch okrem domácností. Vonku stačí mať nasadené rúško.

Okrem respirátora FFP2 možno používať aj respirátory KN95 alebo N95 posúdené podľa európskych požiadaviek.

Kto môže mať namiesto respirátora v interiéri verejných budov nasadené rúško?

V akých prípadoch nie sú povinné rúška?

HODINY V OBCHODOCH AJ PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉ OSOBY

V platnosti zostávajú aj nákupné hodiny pre seniorov v čase od 9.00 do 11. 00 h, ale od 9. mája sa tieto hodiny budú rušiť.

Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov môžu nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta. Sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 09.00 do 11.00 nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou príslušný preukaz.

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup.

ZÁKAZ CESTOVANIA DO ZAHRANIČIA

Vláda na rokovaní 17. 3. schválila aj zákaz vychádzania. Po novom bude možné cestovať do zahraničia, ale nie s cieľom rekreácie. Na iný účel platí výnimka na vycestovanie do zahraničia. Vyžaduje sa negatívny test a je potrebné sa hodnoverným spôsobom preukázať, že osoba nevycestovala do zahraničia na rekreáciu.

PRÁCA

Práca z domu je už len odporúčaná, nie povinná. Do práce budú potrebné negatívne testy tak ako doteraz už len v bordových okresoch. Test bude platiť 7 dní.

V červených a ružových okresoch test do práce nebude potrebný počas dňa. Ale ak niekto pracuje večer v čase od 21:00 do 1:00, test potrebovať bude. V červených okresoch bude platiť 14 dní a v ružových 21 dní.

PRÍRODA

Pobyt v prírode je možný aj bez testu do 21:00 bez rozdielu farby okresu.

KARANTÉNA PO KONTAKTE S POZITÍVNYM

Povinná karanténa sa v prípade úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na koronavírus na Slovensku predlžuje z desať na 14 dní. Štrnásťdňovú karanténu s RT-PCR testovaním najskôr na 8. deň musia dodržať aj úzke kontakty pozitívne testovaných osôb. 14 dní sa počíta od dátumu posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

Lehotu 14 dní by ste mali dodržať aj v prípade, že máte výsledok testu negatívny a to z dôvodu, že sa ešte môžu objaviť klinické príznaky. Povinnosť karantény neplatí pre osoby, ktoré v ostatných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19, avšak len v prípade, že sa u nich neprejavia príznaky ochorenia.

ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU

Rozdelenie okresov od 3. 5.:

Bordová farba – III. stupeň varovania COVID AUTOMATu: okres Ilava, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Martin, Myjava, Poltár, Považská Bystrica, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín,

Červená farba – II. stupeň varovania COVID AUTOMATu: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen,

Ružová farba – I. stupeň varovania COVID AUTOMATu: Dunajská Streda, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Skalica, Sobrance, Stropkov, Topoľčany, Zlaté Moravce;

Pozrite si rozdelenie okresov od 10. 5. (ROZKLIKNITE)

KTO NEPOTREBUJE TEST

 • osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke
 • osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke
 • osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako180 dní
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • v zmysle vyhlášky ÚVZ SR test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov a osoby s určitým typom diagnóz; do práce však osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test potrebujú (viac vo vyhláške, link je nižšie).

REŽIM V ČERVENÝCH A RUŽOVÝCH OKRESOCH

Platiť bude už len večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00, na ktorý sa budú tiež vzťahovať výnimky. Cez deň nebudú platiť v týchto okresoch obmedzenia pohybu.

Výnimky z večerného zákazu vychádzania s testom alebo alternatívou

 • cesta do zamestnania, v červených okresoch platí test 14 dní a v ružových 21 dní.
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia okrem cesty na rekreáciu (potrebné je hodnoverným spôsobom sa preukázať), platí test starý maximálne 7 dní
 • cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia, test platí 7 dní

Výnimky z večerného zákazu vychádzania bez testu

 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • lekáreň
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska
 • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemio­logických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ

REŽIM V BORDOVÝCH OKRESOCH

Kde potrebujete test alebo alternatívu

Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní (alternatívou je očkovanie alebo prekonanie ochorenia) je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

Výnimky v čase od 5:00 do 21:00

 • maloobchodná predajňa/prevádzka, ktorej činnosť nie je vyhláškou ÚVZ SR obmedzená alebo zakázaná. (Na nákup nevyhnutných životných potrieb test nie je potrebný.)
 • povolené hromadné podujatie
 • na orgán verejnej moci na úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy
 • zberný dvor
 • plaváreň alebo iná umelá vodná plocha
 • múzeum, galéria, knižnica, zoo, botanická záhrada alebo iná obdobná inštitúcia
 • individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti
 • absolvovanie kurzu alebo skúšok v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR

Výnimky v čase od 5:00 do 1:00

 • cesta do zamestnania
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia okrem rekreácie (potrebné je hodnoverným spôsobom preukázať)
 • cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia
 • cesta študenta na účel vykonania štátnej skúšky do VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ
 • návšteva obvineného alebo odsúdeného v ústave na výkon väzby alebo na výkon trestu odňatia slobody

Kde sa dostanete aj bez testu – výnimky v čase od 5:00 do 1:00

 • zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • lekáreň
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je ňu odkázaný
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti
 • cesta dieťaťa/žiaka do MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálnej školy, jazykovej školy, školského zariadenia a do VŠ na účel prijímacieho konania
 • sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do školy
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemio­logických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ SR

Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu v čase od 5:00 do 21:00

Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto, a to na cestu:

 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogérie, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt)
 • preventívna prehliadka vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • testovanie na covid-19 a očkovanie proti covid-19
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu a pobyt na exteriérovom alebo interiérovom športovisku
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka do vzdialenosti 1 km od bydliska osoby nad 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutej osoby na vozíčku alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • súdne pojednávanie
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska
 • cesta na bohoslužbu alebo individuálnu duchovnú starostlivosť

UBYTOVANIE V HOTELOCH

Od 19. 4. môžu byť otvorené ubytovacie zariadenia (hotely, penzióny, chaty). Pobyt v ubytovacích zariadeniach bude možný len bez prevádzky reštaurácií, na izbe môžu byť len ľudia zo spoločnej domácnosti, najviac dve dospelé osoby. Jedlo sa môže podávať formou take away (zabalené so sebou) alebo na izbu ako room servis.

V závislosti od regionálneho Covid Automatu sa od 3. 5. líši podmienka mať pri sebe pri nástupe na pobyt negatívny test na ochorenie COVID-19 a to nasledovne:

 • v bordových okresoch potrebujete negatívny test nie starší ako 72 hodín
 • v červených okresoch potrebujete negatívny test nie starší ako 14 dní
 • v ružových okresoch potrebujete negatívny test nie starší ako 14 dní

Kto nepotrebuje pri nástupe na pobyt negatívny test? (ROZKLIKNITE)

Čo robiť v súčasnej situácii, ak máte voucher zo Zľavomatu?

KAMENNÉ OBCHODY

Od 19. 4. môžu otvoriť všetky prevádzky obchodov. Podmienkou je 15 m2 na zákazníka.

Do prevádzok a aj do priestorov zamestnávateľa budú môcť po novom ísť bez testu zaočkovaní, ktorí sú:

 • aspoň 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny (Pfizer-BioNTech a Moderna),
 • aspoň 4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca),
 • a aspoň 14 dní po prvej dávke vakcíny, ak najviac 180 dní pred vakcínou človek prekonal covid-19.

REŠTAURÁCIE

Reštaurácie a bary môžu podávať jedlo na otvorených terasách. Stoly musia byť 2 metre od seba vzdialené, príbor vám musí priniesť obsluha zabalený. Po každom zákazníkovi musí prebehnúť dezinfekcia stola a dotykových plôch.

Omrknite našu ponuku reštaurácií a barov

ŠKOLY

Od pondelka 3. 5. môžu bez testu vstupovať do škôl a školských zariadení deti MŠ, žiaci ZŠ (prvý aj druhý stupeň), SŠ, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a žiaci vstupujúci do priestorov VŠ na účel prijímacieho konania.

Študenti VŠ vybraných zdravotníckych odborov budú potrebovať test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke do priestorov a zariadení VŠ. V červených a ružových okresoch len od 21:00 do 1:00, v bordových od 5:00 do 1:00.

V bordových okresoch sa vyžaduje test nie starší ako 7 dní aj na účel vykonania štátnej skúšky do VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ.

FITNESS

Od pondelka 26. 4. môžu byť otvorené prevádzky fitness centier, maximálne však pre 6 osôb s pravidlom jeden človek na 15 metrov2.

WELLNESS, KÚPELE

Wellness centrá a kúpele sú zatvorené. Výnimku majú iba prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, a to len vtedy, ak je klientom pacient na základe návrhu lekára. Služby liečebných kúpeľov pre verejnosť si ako komerčnú službu už teda zakúpiť nemôžete.

VNÚTORNÉ A EXTERNÉ ŠPORTOVISKÁ

Od 19. 4. platí nový Covid automat pre šport. Pre lepšiu zrozumiteľnosť opatrení rezort školstva vypracoval prehľadnú infografiku pre aktuálny III. stupeň varovania. Vnútorné športoviská sú povolené pre max. 6 športovcov (v prípade 35 m2 na športovca), rovnako aj vonkajšie športoviská.

Nie ste si istí, do akej kategórie patrí váš obľúbený šport? Na webovej stránke www.covidsport.sk si môžete overiť, ktorý druh športu pri akých obmedzeniach môžete vykonávať. Stačí zadať okres a druh športu.

KULTÚRA

Všetkým prevádzkovateľom prevádzok múzeí, galérií a výstavných siení sa nariaďuje umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky. Prevádzky kín zostávajú zatiaľ zatvorené.

V ružových a červených okresoch sa budú môcť konať kultúrne podujatia.

Bude sa musieť dodržiavať maximálna kapacita 50 percent zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri. Státie bude zakázané. Povinný bude negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, prípadne iná výnimka.

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia.

KADERNÍCTVA, KOZMETICKÉ SLUŽBY

Od 19. 4. môžu byť otvorené, zákazníci i kaderníci musia mať, pokiaľ to charakter služby dovoľuje, nasadený respirátor.

KOSTOLY

Od pondelka 19. apríla sú povolené bohoslužby. Podmienkou je najviac jeden človek na 15 metrov štvorcových. Ak má kostol menej ako 90 štvorcových metrov, môže byť v ňom najviac 6 osôb. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

AUTOŠKOLY

Autoškoly môžu od 19. 4. poskytovať výučbu opäť prezenčnou formou.

TAXI

V prípade taxislužieb je stanovená podmienka, že cestujúci môžu sedieť najviac dvaja v jednom rade.

REŽIM NA HRANICIACH

Režim na hraniciach sa sprísňuje v súvislosti s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v oblastiach, v ktorých sa rozšírili.

Pri príchode na Slovensko zo zahraničia sa musíte najneskôr bezprostredne pri vstupe Slovensko zaregistrovať na korona.gov.sk/eh­ranica.

Kontroly na hraniciach budú vykonávať príslušníci Polície SR. Presnejšie podmienky cestovania do jednotlivých krajín si prečítate tu.

Podrobný prehľad aktuálnych obmedzení na hraniciach

Kde hľadať ďalšie informácie?

Nové uznesenie vlády s podmienkami zákazu vychádzania

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19201/1

Vyhláška ÚVZ SR o vstupe do prevádzok a zamestnania

https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr…/vyhlaska_200.pdf

Vyhláška o podmienkach fungovania prevádzok a hromadných podujatí

https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr…/vyhlaska_199.pdf

Informácie o aktuálnych opatreniach a koronavíruse

Oficiálny vládny web: https://korona.gov.sk/

Opatrenia ÚVZ SR

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content…

Digitálny Covid Automat

https://automat.gov.sk/

Situáciu sledujeme a článok priebežne aktualizujeme.

Zdroje: TASR, Úrad vlády SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR

Zľavomat.sk

Nové inšpirácie a zážitky na každý deň!