Využite rekreačný príspevok na detský letný tábor!

Využite rekreačný príspevok na detský letný tábor!

Zľavomat.sk 11. 4. 2019

Letný tábor je pre deti tým najkrajším prázdninovým dobrodružstvom! A rodičia môžu na zakúpenie letného tábora pre svoje deti využiť REKREAČNÝ PRÍSPEVOK. Prečítajte si ako na to!

Okrem pobytov minimálne na 2 noci na území Slovenskej republiky, môžete svoj rekreačný príspevok alebo rekreačný poukaz využiť aj na detský letný tábor.

 • Rekreačný príspevok je možné využiť pre „dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej opatery, dieťa zverené do starostlivosti, alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti
 • Dieťa musí navštevovať základnú školu alebo prvé 4 ročníky 8-ročného gymnázia
 • Letný pobytový tábor alebo denný tábor sa musí konať iba v mesiacoch júl alebo august, a teda počas letných prázdnin

Pobytové detské tábory

Výška príspevku zamestnávateľa je maximálne 275 € ročne. Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. V tejto výške dostanú príspevok len zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok sa maximálna suma príspevku na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Spôsob získania príspevku pre detský letný tábor

Pre účely získania príspevku na rekreáciu je potrebné vybrať si detský letný tábor, ktorý garantuje vystavenie daňového dokladu, ktorý spĺňa náležitosti dokladu pre účely využitia príspevku na rekreáciu

 • meno zamestnanca
 • termín pobytu
 • suma a meno dieťaťa

Pre urýchlenie procesu prosím požiadajte o vystavenie dokladu pri rezervácii tábora. Vystavený doklad následne odovzdajte vášmu zamestnávateľovi do 30 dní od ukončenia pobytu.

Kto má nárok čerpať príspevok na rekreáciu:

1. Zamestnanci (súkromní, verejní, štátni):

 • sú zamestnaní v organizácii zamestnávajúcej 50 zamestnancov a viac
 • majú pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy (dohodári nemajú nárok)
 • pracovný pomer vo firme im trvá min. 2 roky

2. SZČO

 • postup je rovnaký ako pri zamestnávateľovi: SZČO si kúpi a využije minimálne 2-nocový pobyt na Slovensku (alebo viacero pobytov či detských ubytovacích táborov)
 • po ukončení pobytu si vypýta od hotela doklad, ktorý si môže dať do nákladov na zníženie základu dane
 • maximálna výška sumy do nákladov je 500 € za viac ako 2-nocový pobyt na Slovensku (alebo viacero pobytov či detských táborov)
 • platí to však len pre živnostníkov, ktorí si uplatňujú skutočné výdavky, nie paušálne 

Zľavomat.sk

Nové inšpirácie a zážitky na každý deň!

Zaujal vás článok? Toto sa vám bude páčiť!