Plnohodnotný život nie je samozrejmosť. Pomôžme preto spolu ľuďom, ktorí to v živote nemajú ľahké.

Plnohodnotný život nie je samozrejmosť. Pomôžme preto spolu ľuďom, ktorí to v živote nemajú ľahké.

Zľavomat nechce byť ľahostajný voči ľuďom v kritických životných situáciách a preto sa pred dvoma rokmi rozhodol spustiť charitatívne zbierky, v ktorých plánujeme aj naďalej pokračovať. Za ten čas ste viackrát prispeli štedrými darmi na dobrú vec, za čo vám patrí naša úprimná vďaka.

Komu sme vďaka vám pomohli:

  • Statočnému Markovi, ktorý trpí vážnym ochorením – hemiparézou, spôsobujúcou čiastočné ochrnutie. Marko sa napriek predpovedi, že strávi celý život bez pohybu v postieľke drží ako hrdina a navštevuje už 3. ročník špeciálnej základnej školy. V spolupráci s neziskovou organizáciou Pierott sme v charitatívnej zbierke pre neho vyzbierali financie na podstúpenie ďalšej, finančne náročnej liečby. Zbierka pokračuje ďalej.

  • Šikovnému, na šach nadanému Viktorkovi. Viktorovi bola diagnostikovaná DMO, niekoľkokrát podstúpil aj operačný zákrok Ulzibat. Spolu s neziskovou organizáciou Pierott sme vďaka vašim darom prispeli na chirurgické zákroky a finančne náročnú liečbu, ktorú Viktorko potrebuje pre svoj fyzický rast.

  • Športovo nadaným deťom, či už nádejným športovcom alebo obyčajným deťom z ulice. Zapojením sa do zbierky “Kto sa hraje, nehnevá” v dvoch po sebe idúcich ročníkoch 2017 a 2018 sme vyzbierali peniaze, ktoré putovali na nákup športového vybavenia pre deti, ktoré si nové vybavenie nemôžu dovoliť.

  • Mamičkám a ich predčasne narodeným deťom. V spolupráci s o. z. Malíček sme vyzbierali príspevok na kúpu paravánov, ktoré poskytnú mamičkám a ich predčasne narodeným deťom trochu súkromia a aspoň malú príchuť domova.

  • Pacientom, ktorí zažili cievnu mozgovú príhodu. V spolupráci s občianskym združením Porážka.sk sme podporili charitatívny Beh neporazených. Vďaka vašim darom sme prispeli na zlepšenie kvality života pacientov po mozgovej príhode a šírenie zdravotnej osvety.

Našou zatiaľ poslednou a veľmi aktuálnou zbierkou je zbierka pre pána Miroslava, ktorú realizujeme v spolupráci s občianskym združením Pomocná ruka nádeje. Pán Miroslav Tóth mal po štyridsiatke, vlastnil prosperujúcu firmu a aktívne žil. Zo stresu a prepracovanosti utrpel v marci roku 2014 mozgovú príhodu a upadol do bdelej kómy. Rodičia v dôchodkovom veku, ktorí sa o neho starajú, sú na pokraji svojich fyzických, psychických síl a finančných možností. V domácej rehabilitácii by im veľmi pomohol pohybový liečebný prístroj MOTOmed Viva a tiež finančná pomoc na úhradu výdavkov na lieky, špeciálnu stravu a hygienické pomôcky.

Veríme, že aj tentokrát sa nájdu dobrí ľudia, ktorí radi pomôžu. Prispieť pánovi Miroslavovi a prečítať si jeho životný príbeh môžete TU.

Zľavomat.sk

Zľavomat.sk

Nové inšpirácie a zážitky na každý deň!