Informácie o spracúvaní osobných údajov

Aktualizácia ku dňu 7. 10. 2022

Riadne a starostlivé spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité, preto by sme Vám radi poskytli informácie, aký druh Vašich osobných údajov spracúvame, z akých dôvodov, aké máte práva v súvislosti s ich spracúvaním a všetky informácie, ktoré by Vás mohli v tejto súvislosti zaujímať.

Vypracovali sme pre Vás stručný a prehľadný sumár informácií a odpovedí na najčastejšie a najdôležitejšie otázky o spracúvaní osobných údajov. V prípade, že by ste aj po prečítaní tohto dokumentu nevedeli nájsť odpoveď na niektorú z Vašich otázok, prípadne by ste mali akékoľvek nejasnosti a ďalšie otázky, radi Vám odpovieme na nasledujúcich kontaktoch:

E‑mail: privacy@zlavomat.sk
Telefón: +421 232 117 321 (Po-Pia 8:00–18:00)
Adresa: Mýtna 48, 811 07 Bratislava

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej ste poskytli svoje osobné údaje, ktorá určila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, zjednodušene teda tá spoločnosť, ktorá rozhoduje, prečo a takisto aj akým spôsobom budú osobné údaje spracúvané. V kontexte Vášho využívania našich webových stránok www.zlavomat.sk (ďalej len „Služby“) je naša spoločnosť, Slevomat.cz, s. r. o.- organizačná zložka Slovensko, IČO: 46031103, so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava (ďalej len „Zľavomat“), zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 1938/B, správcom Vašich osobných údajov.

Na Zľavomat sa môžete obrátiť prostredníctvom Zľavomat linky +421 232 117 321 alebo písomne na e‑mailovej adrese privacy@zlavomat.sk, prípadne na Zľavomat, Mýtna 48, 811 07 Bratislava.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A AKO ICH ZÍSKAVAME?

Spracúvame iba také osobné údaje, ktoré potrebujeme pre poskytnutie Služieb, či zákazníckej podpory, s prihliadnutím na naše zákonné povinnosti a ochranu našich oprávnených záujmov.

Vaše osobné údaje získavame primárne priamo od Vás:

 • Pri registrácii na našich webových stránkach a založení užívateľského účtu

  Ak si u nás zriadite užívateľský účet, budeme potrebovať Váš e‑mail a heslo, ktoré si zvolíte pre prihlásenie.

 • Pri nákupe na našich webových stránkach

  Aby ste prostredníctvom našich Služieb mohli vykonať nákup, budeme potrebovať Vaše kontaktné údaje, predovšetkým Vaše meno a e‑mail. Ďalej budeme potrebovať informáciu o tom, akým spôsobom svoju objednávku zaplatíte. Po každom uskutočnenom nákupe zaznamenávame informácie týkajúce sa nákupu (tzv. históriu nákupov).

 • Pri využívaní našich Služieb

  Pri používaní našich služieb môžu byť niektoré informácie zhromažďované pasívne. Ide predovšetkým o IP adresu, typ prehliadača a druh operačného systému.

  Používame taktiež súbory cookies, čo sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutne potrebné pre niektoré funkcie webových stránok (napr. prihlasovanie alebo na sledovanie správania používateľov na webe – čas Vašej návštevy a informácie o tom čo ste vyhľadávali a zobrazovali, rovnako aj informácie o Vašom účte a Vašich objednávkach a pod.). Ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

  Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu poskytované externými reklamnými systémami. To nám umožňuje ukázať návštevníkom našich webových stránok, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, na základe využitia súborov cookies, naše cielené reklamy v rôznych reklamných sieťach. Z cielenej reklamy je možné sa odhlásiť napríklad prostredníctvom týchto odkazov: https://adssettings.google.comhttps://www.criteo.com/privacy/.

  Navigačné dáta sú zbierané, aby sme zhromaždili informácie týkajúce sa dátumu a času Vašej návštevy a informácií, ktoré ste vyhľadávali a zobrazovali, aby sme Vám dokázali zobrazovať ponuky v pre Vás čo najrelevantnejšom poradí.

 • Pri komunikácii s Vami alebo pri účasti na našich promo akciách a súťažiach

  Vaše osobné údaje získavame, keď s nami komunikujete prostredníctvom e‑mailu, telefónu, chatu na našich webových stránkach, prostredníctvom klasickej pošty alebo sociálnych sietí či iných elektronických komunikačných prostriedkov (najmä WhatsApp, Viber, FB Messenger ai.). Jedná sa predovšetkým o Vaše meno, používateľské meno a kontaktné údaje). To isté platí, keď prostredníctvom našich Služieb odosielate správy, vrátane recenzií alebo spätnej väzby k našim Službám a hodnotenia Vašej objednávky.

  Pokiaľ nám poskytujete informácie o iných osobách, prosíme, pred ich poskytnutím sa uistite, že táto osoba súhlasí s poskytnutím jej osobných údajov a rozumie tomu, ako budú nami jej osobné údaje spracúvané.

V niektorých prípadoch získavame Vaše osobné údaje od tretích osôb:

 • Zo sociálnych sietí

  Ak sa rozhodnete k našim Službám sa prihlásiť pomocou sociálnych sietí, napríklad Facebooku, poskytnete nám tým svoje meno, e‑mail, dátum narodenia a ďalšie informácie, ktoré sú dostupné z Vášho profilu (a ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať).

  Osobné údaje získavame aj z verejne dostupných zdrojov, najmä zo sociálnych sietí a z internetu, a z vlastnej činnosti, a to predovšetkým vyhodnocovaním a analýzou Vašich osobných údajov získaných z iných, vyššie uvedených zdrojov.

3. PRE AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 • Pre účely poskytnutia našich Služieb alebo služieb našich partnerov, pre účely zákazníckej podpory či vybavovania reklamácií:

  Osobné údaje sú spracúvané pre splnenie našej povinnosti dodať Vám voucher na tovar alebo služby našich partnerov, ktorý ste si na našich webových stránkach vybrali, najmä teda preto, aby sme Vám Váš voucher mohli riadne doručiť, komunikovať s Vami a vybavovať prípadné reklamácie. Bez poskytnutia uvedených osobných údajov nie sme schopní Vám Váš voucher dodať.

  Na uvedené účely spracúvame osobné údaje na základe právneho titulu plnenia zmluvy.

 • Správa a zlepšovanie našich Služieb

  Vaše údaje nám slúžia tiež k tomu, aby sme mohli, okrem iného vďaka ich analýze, spravovať, vylepšovať a rozvíjať naše Služby. Za účelom zlepšovania našich služieb a pre tréningové účely napríklad využívame telefonické hovory, ktoré prebiehajú s našou zákazníckou linkou. Pri komunikácii s našou zákazníckou linkou berte, prosím, do úvahy, že Váš hovor môže byť nahrávaný.

 • Prevencia podvodného konania a plnenie právnych povinnosti

  V Zľavomate pozorne sledujeme, ako sú naše Služby používané, aby sme zaistili vysokú úroveň ochrany osobných údajov. Robíme to najmä preto, aby sme boli schopní odhaliť a predchádzať podvodom a zneužívaniu našich Služieb. A tiež preto, aby ste Vy mohli využívať naše služby bez obáv. V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky.

  Pre uvedený účel spracúvame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu a na základe právneho titulu plnenia právnej povinnosti.

 • Spätná väzba a dôležité zmeny v Službách

  Vaše osobné údaje využívame aj preto, aby sme od Vás získali spätnú väzbu k fungovaniu našich Služieb a umožnili Vám hodnotiť reštaurácie, v ktorých ste si urobili objednávku. Čas od času Vás tiež upozorníme na dôležité zmeny týkajúce sa našich Služieb.

  Na uvedené účely spracúvame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

 • Personalizácia našich Služieb

  Radi by sme, aby to, čo Vám ponúkame prostredníctvom našich Služieb a v súvislosti s nimi, čo najviac zodpovedalo tomu, čo Vás skutočne zaujíma. Vaše osobné údaje tak môžeme použiť na to, aby sme to lepšie pochopili, alebo sa o to aspoň pokúsili (prostredníctvom analýzy a profilovania). To nám tiež umožňuje prispôsobiť našu komunikáciu voči Vám tak, aby pre Vás bola čo možno najviac relevantná a zaujímavá.

  Pre uvedený účel spracúvame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

 • Marketingové účely

  Vaše kontaktné údaje využívame aj k tomu, aby sme Vám mohli zasielať informácie o ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Za tým účelom Vás budeme kontaktovať predovšetkým prostredníctvom e‑mailu, SMS či iných elektronických komunikačných prostriedkov (najmä prostredníctvom WhatsApp, Viber, FB Messenger a iné.). To, čo Vás zaujíma, a aké ponuky si od nás želáte dostávať, si môžete nastaviť aj prostredníctvom Vášho používateľského účtu.

  Nastavenie doručovania marketingových správ môžete kedykoľvek zmeniť, a to predovšetkým prostredníctvom svojho používateľského účtu, kliknutím na odkaz „odhlásiť odber“ na konci našich e‑mailových správ, alebo nám jednoducho napíšte e‑mail na adresu uvedenú vyššie (v prípade mobilného zariadenia zmenou nastavenia) . Na uvedené účely spracúvame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

 • Spracúvanie na základe súhlasu

  V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu – účel a ďalšie informácie týkajúce sa takéhoto spracúvania sú vždy uvedené v rámci informácií, ktoré Vám poskytneme v okamihu, keď Vás o takýto súhlas požiadame.

4. AKÚ DOBU MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ULOŽENÉ?

Vaše osobné údaje spracúvame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme splnili zákonné požiadavky. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracúvanie po dobu, kedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek podať námietku.

5. KOMU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME?

Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi príjemcami:

 • s partnerom, na ktorého produkty alebo služby ste si prostredníctvom našich Služieb zakúpili voucher, a to výhradne preto, aby Vám tento partner mohol za daný tovar alebo služby vystaviť daňový doklad;
 • v závislosti na platobnej metóde, ktorou sa rozhodnete za Váš voucher zaplatiť, v niektorých prípadoch zdieľame Vaše údaje s poskytovateľom tejto platobnej metódy; tak je napríklad, ak využijete k úhrade platbu kartou pomocou internetovej platobnej brány ČSOB (niektoré Vaše osobné údaje sú poskytnuté prevádzkovateľovi platobnej brány, ktorým je spoločnosť Československá obchodná banka a.s., IČO: 36 854 140 so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava) a to za účelom spracovania takej platby, pričom údaje týkajúce sa takej platby nikdy nespracovávame a Vaša interakcia prebieha iba s príslušným prevádzkovateľom platobnej brány. Pri realizácií úhrady v rámci nákupu tak môžu byť spracované a ďalej odovzdané niektoré Vaše údaje, predovšetkým Vaše meno, e- mail, telefónne číslo, údaje o Vašej objednávke (napr. informácie o zvolenom spôsobe objednávky, doručovacie a fakturačné adresy, výška hodnoty darčekových kariet), a ďalej údaje o užívateľskom účte na našich webových stránkach, vrátane údajov o prihlásení do nej (napr. spôsob a čas prihlásenia do užívateľského účtu, dátum poslednej zmeny hesla, počet objednávok za deň a rok a iné.) a to za účelom realizácie platby.
 • s našimi dodávateľmi, predovšetkým s osobami, ktoré zaisťujú dopravu Vašich objednávok, ďalej potom aj s dodávateľmi IT, hostingových a marketingových služieb, s poskytovateľmi štatistických, databázových a iných softvérových nástrojov, a prípadne s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú svoje služby;
 • s verejnoprávnymi orgánmi, u ktorých platí výnimka z povinnosti mlčanlivosti. Ide o vybrané subjekty verejnej správy a iné subjekty, ktoré sú na to oprávnené zo zákona (orgány kontrol, súdy, orgány činné v trestnom konaní atď.).

6. AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKO SÚ ZABEZPEČENÉ?

Spracúvanie osobných údajov prebieha manuálne aj automatizovane v elektronických informačných systémoch, v elektronickej alebo papierovej forme. Vaše osobné údaje sú spracúvané predovšetkým našimi zamestnancami a sprostredkovateľmi. Prijali sme vhodné organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred akoukoľvek náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením, neoprávneným alebo nezákonným prístupom. Zamestnanci a sprostredkovatelia, ktorí sa podieľajú na spracúvaní Vašich osobných údajov, sú viazaní mlčanlivosťou.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás samozrejmosťou a dôkladne sa staráme o ich ochranu. Kedykoľvek počas spracúvania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúce práva:

 • Právo na prístup. Máte právo získať potvrdenie o tom, či a aké Vaše osobné údaje spracúvame vrátane práva na kópie osobných údajov, ktoré spracúvame. Berte, prosím, do úvahy, že nebude možné poskytnúť také informácie, ktoré by ohrozili naše obchodné tajomstvo alebo práva tretích osôb.
 • Právo na opravu a doplnenie. Ak zistíte, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu a aktualizáciu.
 • Právo na vymazanie. V niektorých prípadoch nás máte právo osloviť so žiadosťou o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Berte, prosím, do úvahy, že vymazanie osobných údajov nie je možné vykonať vždy, najmä nie vtedy, ak spracúvanie prebieha na legitímny účel a v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania. V niektorých prípadoch, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak Vašej žiadosti vyhovieme, obmedzíme spracúvanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje spravidla nebudeme ďalej aktívne spracúvať). V našich systémoch zaznamenáme, že sa na dané údaje vzťahuje obmedzenie. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme mať v úmysle v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom vopred informovať.
 • Právo na prenositeľnosť. Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame, odovzdali (a to v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo Vašej žiadosti. Berte prosím do úvahy, že toto svoje právo môžete uplatniť, len ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracúvanie automatizované.
 • Právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo na inom úrade členského štátu Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany osobných údajov. Záleží nám na Vás, budeme preto veľmi radi, ak sa pred prípadným podaním sťažnosti obrátite priamo na nás a dáte nám tak príležitosť všetko vyriešiť priamo s Vami.
 • Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov. Okrem vyššie uvedených práv máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Námietku je možné vzniesť vtedy, keď je právnym základom spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany (prípadne vtedy, keď je právnym základom spracúvania plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci). Námietku môžete vzniesť tiež v prípade, keď spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu (na základe právneho titulu oprávneného záujmu), vrátane profilovania s cieľom nájsť pre Vás tie najvhodnejšie zaujímavé ponuky.

Ak vznesiete proti spracúvaniu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, a to dovtedy, kým nepreukážeme závažné dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu (vrátanie profilovania), prestaneme Vaše osobné údaje pre tento účel spracúvať bez ďalšieho nutného dokazovania závažných dôvodov pre spracúvanie z našej strany.

8. AKÝM SPÔSOBOM MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ?

Ak sa rozhodnete uplatniť voči nám akékoľvek z vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť na vyššie uvedených kontaktoch či už telefonicky, alebo písomne. Vezmite, prosíme, do úvahy, že ak uplatníte svoje právo, musíme si byť istí Vašou identitou. Preto Vás v niektorých prípadoch môžeme požiadať o jej doloženie.

V prípade uplatnenia akéhokoľvek vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu písomne informujeme o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti. Zákonná lehota na vyjadrenie je najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

9. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Tento dokument o spracúvaní osobných údajov môžeme v budúcnosti upravovať či aktualizovať. Pokiaľ vykonáme zmeny, zistíte to okrem iného tak, že bude aktualizovaný dátum poslednej úpravy uvedenej v úvode tejto informácie. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to tiež iným vhodným spôsobom (napr. e‑mailom alebo upozornením umiestneným v prostredí našich Služieb). Odporúčame, aby ste informácie o spracúvaní osobných údajov čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a ako môžete chrániť svoje súkromie 

Hore