Židovské mesto Josefov

Židovské mesto Josefov má veľmi starú tradíciu. Pôvodne bola osada v oblasti Malej Strany v polovici 12. storočia vystriedaná osídlením na dnešnom Josefove. Po celú dobu svojej existencie malo táto židovská štvrť presne vymedzené územné hranice, ktoré nesmela prekročovať. Židovskí obyvatelia si od začiatku svojho osídlenia Jozefova vytvorili vlastnú samosprávu, mali tu vlastné školy i synagógy.