Týnský chrám

Týnský chrám alebo kostol Matky Božej pred Týnom je hlavným chrámom Starého Mesta a jedným z najvýznamnejších pražských kostolov. V súčasnosti ho využíva katolícka cirkev. Kedysi tu bolo skladisko tovaru, stajne, pohodlné obydlia aj nemocnica s románskym kostolíkom Panny Márie.