Jaskyňa Domica

Domica je najväčšou jaskyňou Slovenského krasu, ktorú objavil Ján Majko 3. 10. 1926. Je to jaskyňa svetového významu nachádzajúca sa na južnom svahu Silickej planiny v okrese Rožňava. Vďaka mimoriadnej pestrosti kvapľovej výzdoby a bohatstvu tvarov je jednou z najkrajších jaskýň na Slovensku. Domica je dlhá 5 358 m. Od roku 1 932 je pre verejnosť sprístupnený okruh dlhý 1 315 m.