Uložiť Uložené

Gombasecká jaskyňa

Medzi najvýznamnejšie jaskyne Slovenského krasu rozhodne patrí Gombasecká jaskyňa. Zaujímavosťou je, že v minulosti slúžila aj ako sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Vývojovo patrí medzi najmladšie slovenské jaskyne, má však veľmi impozantnú výzdobu.

Hore