Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch

Skanzen nachádzajúci sa na okraji Bardejovských Kúpeľov je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Jeho expozíciu tvorí vyše 30 objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a architektúru slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Nájdete tu napríklad pôvodné zrubové domy či objekty s technickým zariadením – kováčska vyhňa, sýpka, sušiareň ovocia či studňa a stodola. Pýchou skanzenu sú dva drevené chrámy prenesené na toto miesto z obcí Zboj a Mikulášová, ktoré prezentujú sakrálnu architektúru z druhej polovice 18. storočia.

Najvzácnejšie exponáty skanzenu: 

  • vrták na vŕtanie drevených vodovodných rúr hnaný vodným pohonom z 18. storočia a z roku 1932 
  • najstarší datovaný úľ na Slovensku z roku 1691 
  • valcha na výrobu súkna z rokov 1888 a 1948