Hrad Nádasdyovcov – Sárvár

Sárvár, Maďarsko
Hrad / Zámok Hrad / Zámok

Hrad Nádasdyovcov bol postavený v období 13.–14. stor. na mieste predchádzajúceho hlineného hradu, pochádzajúceho z prelomu 9.–10. storočia. Počas storočí bol niekoľkokrát prestavaný. V jednej z najkrajších renesančných stavieb krajiny sa zachovali vzácne barokové nástenné maľby.