Arborétum, Sárvár

V záhrade pochádzajúcej zo 17. stor. sa nachádzajú 300–400 ročné duby, 32 m vysoký dub letný, halézia a rastliny pochádzajúce z Ďalekého východu. Park spravovaný Lesníckym vedeckým ústavom disponuje s pozoruhodnou zbierkou rododendronov.