Anglický park Palárikovo

Rozkladá sa na území 52 ha, je zaradený do chránených území. Nachádza sa v ňom spleť cestičiek, ktoré boli v minulosti využívané na relaxačné prechádzky na koni. V paru je taktiež vyhĺbené kruhové jazierko, ktoré je opradené mnohými poviedkami. V októbri 2014 sa ukončila celková obnova parku z projektu „Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a Diósjenő“ išlo o medzinárodný projekt, ktorým sa obnovil park v Maďarskej obci Diósjenő a v Slovenskej obci Palárikovo.