Vodárenská veža

Zaradená je medzi kultúrne pamiatky. Vodáreň bola postavená celá z dreva v roku 1869. Postavil ju rod Károlyiovcov. Z výšky 22 metrov zásobovala vodáreň stajne, vodomety v parku a taktiež malú likérovú továreň. Celkovou rekonštrukciou prešla v roku 2014 z medzinárodného projektového programu cezhraničnej spolupráce HU-SK.