Letohrádok Dardanely v Markušovciach

Letohrádok Dardanely v Markušovciach patrí k tomu najlepšiemu, čo môžete na Slovensku vidieť z rokokovej architektúry. Po rozsiahlej rekonštrukcii sa v ňom sprístupnila pre verejnosť expozícia historického nábytku a klávesových hudobných nástrojov, zameraná na domácich výrobcov, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. V kaštieli sa pravidelne konajú aj kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity či rôzne podujatia hudobného charakteru.