Drevený chrám svätého Lukáša, Krivé

Tento chrám je architektonického hľadiska masívny a jednoduchý. Postavili ho v roku 1826 v zrubovom štýle. V jeho troch častiach je vzácny ikonostas – obrazová stena, ktorý tvoria ikony z rôznych časových období.