Uložiť Uložené

Štôlňa Dionýz

Štôlňa Dionýz patrila už od 15. storočia medzi významné ložiská sideritu a železnej rudy. Spája sa s rodom Andrássyovcov, ktorí dali postaviť v roku 1825 v Drnave železiareň, čo pomohlo k väčšiemu rozvoju ťažby v tejto štôlni. Samotná banská činnosť tu bola ukončená v roku 1974 a dodnes ostáva zachovaný vstup do bane, ktorý je zrekonštruovaný a nachádza sa pri ňom aj informačný panel s dobovými fotografiami. 

Hore