Štôlňa Bartolomej

Štôlňa Bartolomej je najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku, ktorá ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia. V podzemnej expozícii sa môžete tešiť na Gápel na konský pohon, ktorý je jediným na Slovensku zachovaným motorom od banského výťahu. Povrchovej expozícii svojím významom jednoznačne kraľuje Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj premiestnený zo šachty Lill v Hodruši. Je to pamätník slávnej éry vodnostĺpcových strojov, ktoré v 18. storočí zachránili banskoštiavnické baníctvo od zániku a stáli na čele technického pokroku v celosvetovom meradle.

Na povrchu vás čaká geologická náučná expozícia, ktorá na malej ploche prezentuje geologický vývoj Slovenska. Prehliadku podzemia absolvujete vystrojený prilbou, plášťom a lampou, čo je jedinečný zážitok, ktorého fotografie by nemali chýbať v žiadnom fotoalbume!