Lesopark Počúvadlo

Banská Štiavnica, Slovensko
ZOO ZOO

Pri hoteli Topky na brehu Počúvadlianskeho jazera sú vybudované tri zverničky – jelenia, diviačia a tretia pre ovce a kozy. V lesoparku môžete uvidieť aj somárika a troch poníkov, na ktorých môžete povoziť vaše deti.