Uložiť Uložené

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote zriadili v roku 1975. Odborná činnosť hvezdárne je zameraná na pozorovanie Slnka, pozičné merania zákrytov hviezd Mesiacom a planétkami, pozorovanie meteorov a komét, zatmení Mesiaca a nezákrytových premenných hviezd. Každoročne sa tu koná vyše 250 akcií pre verejnosť, ktorých sa zúčastní viac ako 10 000 návštevníkov. 

Hore