Prírodná rezervácia Mäsiarsky bok

Prírodná rezervácia Mäsiarsky bok sa rozkladá na ploche 120 hektárov medzi Krupinou a obcou Babiná. Rezervácia chráni starý, takmer nedotknutý les so skalnými bralami a kamennými moriami. Dostanete sa sem po turistických značkách z Krupiny aj z Babinej.